URBACT

Już od roku wszystkie jeżyckie szkoły biorą udział w unijnym projekcie Urbact. Jego celem jest wyposażenie młodzieży/uczniów (a także innych uczestników obszaru edukacji) w nowoczesne umiejętności, które są niezbędne we współczesnym świecie. Udało nam się już wziąć udział w wielu ciekawych zadaniach. W projekcie bierze udział również Urząd Miasta Poznania oraz Politechnika Poznańska.

Urbact ERDF