Źródełko wody pitnej w naszej szkole

Z inicjatywy, funduszy i składek wpłacanych na konto Rady Rodziców w szkole SP23 zostało zamontowane źródełko z wodą pitna przez firmę Aquanet .

Urządzenie jest usytuowane na parterze w stołówce szkolnej.

Dostępne jest bezpłatnie dla wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły.

Z kranu, płynie strumień wody i pije się bezpośrednio z tego strumienia lub napełnia swoje butelki. Woda jest pyszna i zdrowa, bo w urządzeniu są specjalne filtry.

Z dotychczasowych obserwacji stwierdzamy, iż dzieci chętnie korzystają z poidełka.

Źródełko w całości jest sfinansowane i utrzymywane przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej 23.

Dzięki temu wszyscy uczniowie i pracownicy będą mieli zapewniony nieograniczony, bezpłatny dostęp do wody pitnej.

 

IMG 4231