Początki naszej szkoły

klasa 6b - zdjęcie historyczne

     Początki istnienia szkoły są stosunkowo mało znane, a sięgają one roku szkolnego 1928/29. Wtedy to, w budynku     z czerwonej cegły przy ulicy Dąbrowskiego 117, rozpoczęło naukę 351 uczniów. W budynku tym mieściło się 10 sal lekcyjnych. Pierwszym kierownikiem tej szkoły był Sylwester Wybieralski. Zapoczątkowany w okresie międzywojennym rozwój naszej szkoły przerwała druga wojna światowa. Okupant zamykając polskie szkoły nie ominął również szkoły nr 23. W ostatnich dniach przed wyzwoleniem naszego miasta w styczniu 1945 roku na skutek działań wojennych spłonął budynek szkoły nr 23, a wraz z nim cały dobytek i dokumentacja szkolna. Ten okres w dziejach naszej szkoły zakończył się krwawym płomieniem. Lecz oto w niecały miesiąc później tj. w lutym 1945 roku z gruzów i cierpień mieszkańców naszego miasta rodzi się nowy jej kształt. Rozpoczynają swą działalność polskie szkoły, a wśród nich w kwietniu 1945 roku ponownie rozpoczyna pracę szkoła numer 23, korzystając z gościnności szkoły numer 16. Jej kierownikiem był mgr Zygmunt Czarnota.   W trudnych warunkach pracowały dwie szkoły nr 16 i 23 do roku 1956. W międzyczasie przystąpiono do budowy nowego budynku przy ulicy Żeromskiego 8/12, z przeznaczeniem dla szkoły nr 23 Nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 23 został oddany do użytku dzięki ofiarnej pracy całego społeczeństwa w dniu 1 września 1956 roku. mgr Z. Czarnota kierował szkołą do 31 sierpnia 1960 roku. Dnia 1 września 1960 roku kierownictwo szkoły objął Jan Masian.

   Szkoła Podstawowa Nr 23 w nowym budynku, w szybkim czasie, bardzo się rozrosła. Liczyła do 1200 uczniów-uczących się w 30 oddziałach. W budynku naszej szkoły powstał zalążek szkoły dla pracujących przy Wiepofamie. Podczas remontu kapitalnego przebudowano szatnie, pracownie zajęć technicznych, w świetlicy zbudowano scenę, przygotowano pomieszczenia dla przedszkola nr 96. Dzięki wydatnej pomocy Komitetu Rodzicielskiego, Opiekuńczego, wojska oraz poparciu Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań- Jeżyce wybudowano boiska sportowe.
1 września 1970r kierownikiem szkoły został mgr Grzegorz Jankowski, który pełnił tą funkcję do 31 stycznia 1970r Od 1 lutego 1970r kierownikiem szkoły, a potem jej dyrektorem został mgr Zdzisław Potarzycki. Za jego kadencji w dniu 14 października 1975 szkoła otrzymała imię generała Józefa Bema. 14 marca 1977r szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Projekt sztandaru przygotowała artysta plastyk mgr Irena Rosińska. Aktu wręczenia sztandaru dokonał Kurator Oświaty i Wychowania mgr Marian Stróżyk. Rok szkolny 1978/79 był ostatnim rokiem nauki w budynku szkolnym przy ulicy Żeromskiego. Uroczystość zakończenia roku szkolnego była imprezą pożegnalną starej szkoły. Mimo, że cieszyła wszystkich perspektywa przejścia do nowego budynku przy ulicy Norwida 21, wielu ze wzruszeniem zatrzymywało oczy na miłych sercu, znajomych kątach. Z nutką żalu wspominano dobre i złe chwile. Po raz ostatni opuszczano gmach szkoły z uczuciem, że skończył się jakiś ważny okres w dziejach szkoły. Dnia 3 września 1979 odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 1979/80 z udziałem Prezydenta Miasta Poznania i pocztów sztandarowych innych szkół w nowym budynku

Na podstawie informacji opracowanej przez byłego dyrektora SP 23 w Poznaniu
mgr Zdzisława Potarzyckiego.

**********************************************************************

Hymn szkoły

                                                      Słowa: T. Skrzypczak

                                                      Muzyka: D. Antoniewicz

1. Dzwoneczku wesoły wołasz nas do szkoły.

Tutaj się uczymy, wiedzę zdobywamy

i na światłych ludzi wolno wyrastamy.

                       Refren:            Tu nasza Ojczyzna, kraj Mieszka, Chrobrego

                                               i patrona szkoły – generała Bema. / bis /

2. Szkoło nasza, szkoło - skarbnico mądrości,

uczysz nas miłości i pracowitości.

Uczysz – bądź uczciwy, Twój Patron Ci wzorem,

a ta piękna szkoła

Twoim drugim domem!

                       Refren:            Tu nasza Ojczyzna, kraj Mieszka, Chrobrego

                                               i patrona szkoły – generała Bema. / bis /