Dyżury Nauczycieli

Dyżury Nauczycieli

Nauczyciele są do dyspozycji rodziców po zgłoszeniu przez e- dziennik.

Dyrektor szkoły p. Barbara Kuśnierczak

i wicedyrektor p. Lidia Banaś pełnią dyżur codziennie w godzinach pracy,

spotkanie z rodzicami jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.