Posiłki w szkole

W związku z zaistniałą sytuacją zdalnego nauczania od klas 4-8 (18.01.2021r) pragnę poinformować Państwa o funkcjonowaniu stołówki szkolnej:                                                                                                                         

● wydawka dla klas 0-3 odbywać się będzie w stołówce szkolnej w godz.11:30 -13:00                                                                                                                                                                                                                

● posiłki dla dzieci przechodzących na zdalne nauczanie wydawane będą na wynos w pojemnikach jednorazowych…

Zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży

Komisariat Policji Poznań Jeżyce informuje, iż w ramach realizacji Programu Ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 nagrany został spot o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców.

Spot TUTAJ

Koronawirus i co dalej?

Prezentacje od Pani Pielęgniarki dot. koronawirusa.

 Dwie opcje dla młodszych i starszych dzieci. Format *pdf.

Prezentacja 1

Prezentacja 2

 

Biblioteka

W czasie nauczania zdalnego biblioteka jest czynna codziennie w godzinach od 8.oo do 14.oo..
Aby wypożyczyć książkę należy napisać na Librusie do pracownika biblioteki wiadomość z podaniem tytułu książki, którą chce się wypożyczyć. Po otrzymaniu potwierdzenia książkę można odebrać każdego dnia od poniedziałku do piątku do godziny 17:00…

Rządowy Program na rzecz społeczności romskiej

W szkole realizowany jest „Rządowy Program na rzecz społeczności romskiej”

Program skierowany jest szczególnie do dzieci młodszych tzn. uczniów klas I-III szkól podstawowych. Podstawowym założeniem jest przygotowanie uczniów pochodzenia romskiego do sprawnego komunikowania się językiem polskim sytuacjach naturalnych.
Jako cele szczegółowe zakładane jest:
1. rozbudzanie zainteresowania językiem polskim i wyrabianie motywacji…